راهنمای کامل آموزش آنالیز اینستاگرام

در حال حاضر بیش از 15 میلیون کسب و کار از اینستاگرام به عنوان ابزاری برای بازاریابی در حوزه کاری خود استفاده می‌کنند. یکی از مهمترین جنبه‌های هر استراتژی بازاریابی اینستاگرام تمرکز بر تجزیه و تحلیل اینستاگرام است. بدون انجام آنالیز اینستاگرام، تلاش‌های شما برای بازاریابی در اینستاگرام می‌تواند کمی بیهوده جلوه کند.

اما سوال اینجاست که چگونه متوجه شویم که استراتژی بازاریابی اینستاگرامی که پیش گرفته‌ایم نتیجه داده است؟ کدام معیارها را در آنالیز اینستاگرام خود باید در نظر بگیریم؟ ابزارهای آنالیز اینستاگرام کدامند؟ بعد از آنالیز کردن اینستاگرام چگونه از داده‌های بدست آمده استفاده کنیم؟

در این دوره رایگان آنالیز اینستاگرام در سوشال کار همه موارد مربوط به تجزیه و تحلیل اینستاگرام را به شما یاد خواهیم داد، از معیارهایی که باید در حین آنالیز اینستاگرام در نظر بگیرید تا ابزارهای رایگان برای این کار و استفاده از داده‌های بدست آمده در بازاریابی خود.

معیارهای آنالیز اینستاگرام

معیارهای آنالیز اینستاگرام؛ معیارهای سطح اول و سطح دوم در اینستاگرام کدامند؟

بازه بزرگی از معیارهای آنالیز اینستاگرام برای تحلیل و اندازه‌گیری، شناخت مخاطبین و بهبود نتایج بازاریابی اینستاگرام وجود دارد که به دو دسته تقسیم می‌گردند.

کامل مطالعه کنید